[Verse 1]

Si avan Dye se te pawòl

Pawòl nou chak sakre /

Si l kreye nou à son image

Kè n Ta dwe pwòp e sakre /

Nèg pwovens kounya kwè nan zam

ke kenbe wou sakle /

Nèg Pòtoprens menm kwè nan zak

E yo Toujou sou atake /

Pyè lève la ansanm ak Jan

Jan se li lap takle /

Manje anpile ap gate andedan kay Zache /

Poutan Pòl gen sèl anba lang, grangou ap fèl rakle /

Grannèg pa care pou malere

Kè mizè a ap masakre /

Pou koupab isit sistèm nan fè kòb se jistisye /

Vin fè sak inosan pa gen dwa pou li jistifye /

Sèl ak sik ènmi men pou lasanté yo inifye /

Nou libere barabas yon kriminel god la n krisifye/

[ REFREN ] Fòk ou reveye w

Fòk ou kale je w

Fòk ou redrese w

Pa pè afwonte, tout difikilte

Fòk ou reveye w

Fòk ou kale je w Kenbe diyite w

Fòw pa pè pale, sa ki verite…

[Verse 2]

Yo Fè neg ghetto kwè nan bandi, zòn li l mistifye /

Lajenès deraye nan koripsyon li inisye /

Pè a kap ba w pawòl Kris la nanm li pa pirifye /

Eske se verite deviz Ayisyen an se inite /

Fè vi nou ap batay antrenou nan pwofi lot moun /

Nou pa wè se pati k sal yo nap ofri lòt moun /

Nou bliye tèt pou n achte pwosè konfli lòt moun /

Poutan lè n gen pwoblèm nou se poukont nou, l pa pwoblèm lot moun /

Fèmen je n sou valè nou yo n kite yo gaspiye /

Pou chase strès, sigaret, bòz, pifò jèn aspire /

Eske n panse lavi se manje bwè ak abiye /

Pran plezi tout jounen, si se sa ak soufrans nou abitye /

[ REFREN ]

Fòk ou reveye w

Fòk ou kale je w

Fòk ou redrese w

Pa pè afwonte, tout difikilte

Fòk ou reveye w

Fòk ou kale je w

Kenbe diyite w

Fòw pa pè pale, sa ki verite…

[Verse 3]

Doktè panse li se Bondye poutèt vi l ka sove /

Pandan bòkò rele Bondye avan l di l ka sove w /

Nèg la di l chèf, sou têt rezon w li prè pou l kalote w /

Malad ou bezwen èd, prochen w l’an lap post foto tan l sove w /

Anpil nan nou kè nou pa pwòp anplis nou rayisab /

Nou panse selman ak tèt nou, san gen lacharitab /

Ayiti vle toune yon forè, yon lye inabitab /

Si n pa souke kò, nou wout echèk la pou nou li inevitab /

Di wap sevi Bondye, poutan w pa gen lafwa /

M kwè se jij ou ye, ou pa respekte lalwa /

Majistra vil ou ye, lari a plen fatra /

Di wap byen dirije, Ayiti eta sa /

[ BRIDGE ]

Se pa tout sa yo di w pou w gentan sou de pye w /

Dèfwa yo use pawol pou fè w dous pou yo ka devye w /

Rale w mennen w vini pou yo ka dejwe w /

Fantom / Mirla ap ba w pawòl pou fè w kale je w /

An nou tout fè yon kale je n’…