Verse 1: Lè’w pati, m’pa konnen a kilè w’ap antre.

Jou an jou ou tounen yon maswifye pou’m monte.

M’sonje lè’w te konn ban’m love.

N’te konn viv tankou 2 dove.

Pou sa w’ap fè mwen pa ka pale.

Anverite ou fin deraye.

Mwen deside pou’m lèse pase.

 

Chorus: Ou vle lanmou sa chanje

pou yon lòt ou rankontre

tanpri pa meprize’m

Si’w vle ale ou mèt ale.

Ou vle lanmou sa chanje

pou yon lòt ou rankontre

tanpri pa meprize’m

Si’w vle ale ou mèt ale.

 

Verse 2: I know it’s hard to say goodbye;

but my heart is ready to go.

I thought you would change

the way you treat me, but things remain the same.

I don’t want to do this anymore.

I don’t want to feel this pain.

I’m just letting you know

if you want you can go.

I feel like it’s over;

I feel like we’re over.

 

Chorus: Ou vle lanmou sa chanje

pou yon lòt ou rankontre

tanpri pa meprize’m

Si’w vle ale ou mèt ale.

Ou vle lanmou sa chanje

pou yon lòt ou rankontre

tanpri pa meprize’m

Si’w vle ale ou mèt ale.

 

Keyboard Solo

*(Konpa)

Cheri’m pa ka sipòte

*(Let’s go)

Ban’m santans mwen

Alo baz Lions

Gad’on djaz

*(Wiii….New Jersey)

Cheri g’on jan pou’w ye.

Di’m sa’w vle. M’asèpte’l.

 

Back chorus:

Deside-

Too much pain

You cause me too much pain honey

Deside-

The heartaches

You make my heart break

Deside-

Too much pain

You cause me too much pain honey

The heartaches

I gotta let you go.